urnurse.net
  รวมเรื่องควรรู้ สำหรับการทำงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล
15 มีนาคม 2554

วันนั้น...เคยฝันว่า...

มีเว็บไซต์ดีๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์
สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
รวมถึง น้องๆที่กำลังมุ่งสู่วิชาชีพพยาบาล

ด้วยความหวังว่า ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดี สมกับความไว้วางใจในบุคคลากรวิชาชีพ

วันนี้....จึงลงมือสร้างฝันให้เป็นจริง

 
เรื่องน่ารู้

8 เรื่องที่ร้านขายยาเล็กๆ อยากบอกให้คนทั้งประเทศเข้าใจ

คลายเครียดกับเรื่องขำ ขำ หวังดี และ อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า ในหมวดพยาบาลเล่าเรื่องนะคะ

มาทบทวนเรื่องโรคติดต่อ กันดีกว่าค่ะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 48 โรคติดต่อ และ 19 โรคติดต่อต้องแจ้งความ แนบ แบบรายงานโรคติดต่อ รง 506 มาให้ด้วยค่ะ

ge gee

ปี 2539 ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ พยาบาลวิชาชีพ สามารถทำการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นได้

ปี 2544 มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำหนดให้การรักษาโรคเบื้องต้น เป็นสาขาหนึ่งของพยาบาลเวชปฏิบัติ โดย มีการกำหนด ขอบเขตของการรักษาโรคเบื้องต้น และ รายการยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้น

ปี 2545 ประกาศ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.๒๕๔๕

ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย ได้รับการรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเบื้องต้น อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันท่วงที ในขณะที่ผู้ป่วยเกิดภาวะเจ็บป่วย ในสถานบริการที่ใกล้บ้านมากที่สุด นั่นเอง

ปัญหาของการให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์ประกัน ที่สร้างความปวดหัวให้กับ UR Nurse แพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนหนึ่ง มีสาเหตุมาจาก ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ เงื่อนไขของการใช้สิทธิ์ และ หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายชดเชยสินไหม

วันนี้จัดทำข้อมูลชุด ความรู้ คู่ประกัน โดยเน้น สาระสำคัญของการให้บริการ fax claim รวมถึง หลักสำคัญของการให้คำอธิบาย กรณีผู้ป่วยต้องการใช้สิทธิ์ิ์นอกเงื่อนไข มาให้ทำความเข้าใจกัน หวังว่าจะช่วยให้พยาบาลทุกท่าน โดยเฉพาะ UR Nurse ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นขึ้น

แนะนำเทคนิค เพื่อให้การดำเนินงานทบทวนการใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

เริ่มต้นงานทบทวนการใช้ทรัพยากร อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ การกำหนดเป้าหมาย คัดเลือกทรัพยากร การวางแผนดำเนินการ จนถึงการนำผลทบทวนไปใช้

pill ยามีหลายรูปแบบ ทั้งยากิน ยาอม ยาพ่น ยาสวน ยาหยด ยาหยอด นอกจากนั้น ยาบางตัวก็ต้องมีวิธีการใช้แบบพิเศษ

พยาบาลอย่างเราๆ พอจบหลักสูตร ต่างก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกเฉพาะทางต่างๆ อาจไม่ได้พบเจอการใช้ยาบางประเภท พอนานวันเข้าก็็อาจจะหลงลืมวิธีใช้ไปได้ วันนี้มาทบทวน วิีธีการใช้ยาแต่ละประเภท เผื่อผู้ป่วย / ญาติ มาขอคำแนะนำจะได้โชว์ความรู้ได้อย่างมั่นใจ แบบมืออาชีพค่ะ

เรียนรู้เรื่องคุณค่าทางโภชนาการ และสารอาหาร ข้อมูลจากกองโภชนาการ กรมอนามัย ซึ่งจัดทำเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน ทำไว้ดีมากๆ แยกตามประเภทของอาหารแต่ละประเภท ทั่วทุกภาคของประเทศ เช่น อาหารจานเีดียว ขนมหวาน ขนาดของว่างขบเคี้ยวจำพวก เขียดทอด จิ้งหรีด ตั๊กแตน ก็ยังอุตส่าห์นำมาแจกแจงสารอาหาร ให้ประชาชนอย่างเราๆ ได้เรียนรู้กัน

นับแต่นี้ต่อไป คุณพยาบาล และนักโภชนาการ จะได้แนะนำผู้ป่วย ให้รับประทานอาหารที่เหมาะสม กับวิถีชุมชน มากขึ้นค่ะ

pill

วันนี้มีข้อมูล บัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึง รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน และ ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาฝากค่ะ

เลือกใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยนะคะ

การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค และ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยมากขึ้น

ศึกษาวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจแต่ละกลุ่มโรค

พยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับชุมชน สามารถให้การคัดกรอง วินิจฉัยโรค เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อย่างถูกต้องเหมาะสมทันท่วงที ก่อนที่จะดำเนินการส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษาต่อไป

การรักษาพยาบาล 39 ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งพยาบาลวิชาชีพต้องให้การรักษาพยาบาล ตามความเหมาะสมก่อนการส่งต่อ

ge gee

อ่านพยาบาลเล่าเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย และ เมื่อคุณยายหัวเราะ โดย บุรุษพยาบาลที่ทำงานในบ้านพักคนชราต่างแดน น่าชื่นชมกับจิตวิญญาณแห่งการพยาบาล อย่างแท้จริง

พยาบาลนอกจากจะต้องเรียนรู้คำศัพท์แพทย์ แล้วยังต้องจำตัวย่อด้วยนะ วันนี้มี ตัวย่อคำศัพท์แพทย์ มาฝาก จำแนกไว้เป็นหมวด จะได้สะดวกในการใช้งาน

ge gee

สิทธิผู้ป่วย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ กฎระเบียบ ต่างๆที่ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ

 

pill

แนะนำ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ ยาที่มีความเสี่ยงสูง High alert drug รวมข้อมูลการใช้ยา HAD 30 กว่าชนิดค่ะ

การคำนวณ เวชสถิติ ก็สำคัญต่อการพิจารณาปริมาณงาน อัตรากำลัง และการเติบโตทางธุรกิจ

มาทำความเข้าใจกับ นิยามของอุบัติเหตุ และ เงื่อนไขสัญญาความคุ้มครองอุบัติเหตุ

กันดีกว่า จะได้ชี้แจงสิทธิ์ให้ผู้ป่วยเข้าใจตรงกัน

   
Hit Counter